Konštrukčné princípy a stavebná fyzika pasívnych domov

Pasívny dom je stavba s vynikajúcou tepelnou ochranou, ktorá potrebuje minimálny aktívny systém vykurovania. 

Súhrnné požiadavky na pasívny dom:

– ročná plošná potreba tepla na vykurovanie je 15kWh/m2.a a menej

– celkové množstvo energie spojené s prevádzkou rodinného domu (vykurovanie, ohrev teplej vody, elektrická energia pre spotrebiče) nemá prekročiť 120kWh/m2.rok

– merná tepelná strata budovy na 1 m2 podlahovej plochy vykurovanej plochy nemá prekročiť 0,3W/m2.K

– obvodové konštrukcie majú mať súčiniteľ prestupu tepla U rovný alebo menší ako 0,15W/m2.K

– obvodové konštrukcie musia byť prakticky vzduchotesné pri dostatočnej hygienickej výmene vzduchu

Energetické vlastnosti pasívneho domu ovplyvňujú:

1. pozemok, umiestnenie RD na pozemku, jeho orientácia vzhľadom k svetovým stranám

– všetky pasívne domy MM House sú navrhnuté a projektované tak, aby pri funkčnom umiestnení na akúkoľvek stavebnú parcelu pri dodržaní stavebného zákona spĺňali potrebné parametre pre pasívne domy v tejto oblasti

2. veľmi dobrá izolácia vonkajších stavebných konštrukcií

– spodná stavba: pasívne domy MM House sú zakladané na vrstvách z penového skla, preto všetky vonkajšie konštrukcie spodnej stavby spĺňajú tie najprísnejšie tepelnoizolačné požiadavky

– obvodové a strešné konštrukcie sú konštrukčne zateplené striekanou PUR penou s uzatvorenou bunkovou štruktúrou v hr. 160mm resp. 340mm, čo predstavuje dostatočný tepelný odpor konštrukcie

3. starostlivý návrh a realizácia tepelnej ochrany stavby v detailoch

– všetky detaily

4. tvarové riešenie stavby

5. veľkosť presklených plôch a kvalita ich konštrukcií

– umiestnenie a veľkosť priehľadných konštrukcií v pasívnych domoch MM House sú navrhnuté s dôrazom na tepelné zisky zo slnečného svitu

– okná, presklené steny a dvere dodávané pre naše pasívne domy spĺňajú požiadavky na ich použitie v konštrukciách pasívnych domov

6. vzduchotesnosť obálky rodinného domu preverená testom Bloower Door

– každý pasívny drevodom MM House sa po ukončení podrobí testu vzduchotesnosti budovy podľa STN EN 13829. Podstata testu spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa – teda koľko krát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy. Energeticky pasívne budovy majú n50 = 0,6/h. (Bežné budovy, pre porovnanie, cca n50 = 4,5/h.)

7. optimalizované vetranie – zníženie tepelných strát spôsobených ventiláciou

– v pasívnych drevodomoch MM House sa používaním technológie rekuperačnej výmeny vzduchu získava späť až 70% tepla, inak určeného na nevyužité odvetranie do exteriéru.

8. vhodný výber zdroja tepla pre vykurovanie

Výroba a montáž pasívnych domov MM House

Celá výroba jednotlivých častí drevostavby prebieha v novom výrobnom areáli vo Veľkom Šariši. Pomocou moderných technológií sa dodaná surová guľatina pozdĺžne reže na stavebné hranoly. Tie sa sušia v dvoch nezávislých sušiarňach na požadovanú vlhkosť 16%, skracujú a hobľujú na presnú dĺžku a prierez a chránia pred hubami, plesňami a drevokazným hmyzom impregnáciou v špeciálnej nádrži s fungicídnym a insekticídnym roztokom. Z takto pripravených stavebných hranolov a veľkoformátových OSB dosiek sa na montážnych stoloch vyrábajú rámové konštrukcie. Obvodové a strešné panely sú konštrukčne zateplené striekanou PUR penou, čím vzniknú dokončené konštrukčné prvky určené na montáž obvodových stien, deliacich stien, priečok a strešnej konštrukcie.

Hotové konštrukčné prvky – panely sa prepravujú na príslušné stavenisko, kde sa na betónovú spodnú stavbu montujú pomocou žeriavovej techniky.